Publikační činnost

Pro začínající (ale i zkušenější mzdové účetní) jsem vydala publikaci Lexikon mzdového účetnictví, která obsahuje základní informace týkající se pracovního práva, odvodů sociálního a zdravotního pojištění, daní a dalších povinností spojených se zaměstnáváním. Současně působím jako odborná redaktorka serveru Podnikatel.cz, kde publikuji články převážně z oblasti mzdového účetnictví, personalistiky a zdanění příjmů fyzických osob. Příležitostně publikuji rovněž pro jiná média, například Bulletin Komory certifikovaných účetních, časopis Účetnictví a Metodické aktuality (Institut certifikace Svazu účetních).
Publikaci Lexikon mzdového účetnictví si můžete objednat na tomto odkazu – https://www.dagmarkucerova.cz/lexikon-mzdoveho-ucetnictvi.

Přehled publikovaných článků