Pro účastníky semináře Hradec Králové (zveřejněno 25. 11. 2016)

K problematice poukázek pro zaměstnance se MF vyjádřilo souhlasně. Musí jít o poukázky na věci a služby, musí být uveden účel a nesmí se jednat o poukázku převoditelnou na peníze. Info níže, strana 89.

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/KV1322008.pdf