Pro účastníky semináře Klatovy

Náhrada ušlého výdělku odškodnění z povinného ručení – povinnost podání daňového přiznání?

Jedná se o plnění z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle § 6 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (č. 168/1999 Sb.), konkrétně o náhradu škody resp. ušlého výdělku.

Tuto náhradu za ztrátu příjmu nelze kvalifikovat jako příjem ze závislé činnosti podle § 6 ZDP. Jedná se o náhradu za ztrátu příjmu podle občanského zákoníku, která se posoudí jako ostatní příjem podle § 10 ZDP. Tento příjem jeho příjemce v návaznosti na  § 38g  ZDP uvede do daňového přiznání.

Konzultováno s GFŘ.