Pro účastníky semináře Prostějov

Srážková daň – podíl na zisku a zaokrouhlení – srážka daně se provádí ze základu daně, kde se pro účely podílu na zisku či zálohy zaokrouhluje na celé koruny dolů. Daň z tohoto základu se vypočte též se zaokrouhlením na celé koruny dolů.

Právní úprava: § 36 odst. 3 zákona o daních z příjmů