Pro účastníky semináře Uherské Hradiště (zveřejněno dne 30. 10. 2017)

Dlouhodobé ošetřovné a opětovné čerpáni po 12 měsících

U pojištěnce s nárokem na dlouhodobé ošetřovné se při druhém a dalším vystřídání v péči o tutéž osobu v období od vzniku potřeby poskytování dlouhodobé péče do 90 kalendářních dnů od tohoto dne nezjišťuje uplynutí období 12 měsíců. Období 12 měsíců začíná kalendářním dnem, který následuje po dni, za který měl pojištěnec naposledy nárok na výplatu dlouhodobého ošetřovného v období 90 kalendářních dnů od propuštění z lůžkové péče osoby, které pojištěnec poskytoval dlouhodobou péči.

Dlouhodobé ošetřovné a pracující starobní důchodce

Nárok na dlouhodobé ošetřovné nemají:

a) zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce,

b) zaměstnanci účastní pojištění z důvodu výkonu zaměstnání malého rozsahu,

c) odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce,

d) pojištěnci, kteří jsou žáky nebo studenty, ze zaměstnání, které spadá výlučně do období školních prázdnin nebo prázdnin,

e) vojáci v záloze ve výkonu vojenské činné služby,

f) osoby pečující a osoby v evidenci.

Z toho plyne, že nemocensky pojištění pracující důchodci nárok na ošetřovné mít budou.