Pro účastníky webináře Chrudim

Náhrada mzdy u důchodce – poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně se nemocenské vyplácí od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) po dobu nejvýše 70 kalendářních dnů, nejdéle však do dne, jímž končí pojištěná činnost. Platí to pro všechny PN v kalendářním roce.

Omezení však neplatí pro náhradu mzdy. Jestliže má důchodce již 70 dnů nemocenského vyčerpáno a znovu ve stejném roce onemocní, na náhradu mzdy nárok má, ale na nemocenské již ne.