Pro účastníky webináře ProfiEduca

Doprava zaměstnanců do práce zaměstnavatelem – na straně zaměstnance jde o zdanitelný nepeněžní příjem včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění.

Na straně zaměstnavatele jsou daňově uznatelným nákladem (výdajem) práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak. Zaměstnavatel musí být schopen prokázat skutečnost, že uvedené náklady (výdaje) vznikly, že je jedná o náklady (výdaje) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, zachycení nákladů (výdajů) v účetnictví (daňové evidenci).