Pro účastníky semináře Ústí nad Orlicí

Kurzy šití z FKSP – v souladu § 9 vyhlášky o FKSP lze z fondu lze přispívat zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na

a) vstupenky na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce a na dopravu na tyto akce,

b) náklady na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce pořádané organizační složkou státu, státním podnikem nebo příspěvkovou organizací,

c) náklady na umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání, které není odborným rozvojem, prohlubováním vzdělání nebo kvalifikace, soustavným vzděláváním nebo zdokonalováním odborné způsobilosti zaměstnance.

Vyhláška tedy nedefinuje o jaké kurzy se jedná, zda je pořadatelem vzdělávací organizace či OSVČ. Z pohledu daňového jde o zaměstnanecký benefit, kdy lze využít osvobození na straně zaměstnance dle § 6 odst. 9 písm.d) – využití vzdělávacích zařízení. Opět není definováno, o jakého pořadatele kurzu se jedná. Kurz musí být uhrazen zaměstnavatelem, nikoli proplacen zaměstnancům.

Dítě mladší 10 let v péči rodičů – dle potvrzení MPSV dítě v rodině mohou teoreticky uplatnit oba rodiče, rovněž ve střídavé péči. Dítě mimo domácnost (po rozvodu) nikoli.

Datové schránky – na zřízení datových schránek novým povinným subjektům má úřad tři měsíce. Bude to probíhat postupně, tedy ne všem OSVČ budou zřízeny ihned k 1.1. Přístupové údaje budou zasílány do vlastních rukou bez možnosti náhradního doručení, a to na adresu uvedenou v evidenci obyvatel nebo v příslušném rejstříku. Datová schránka bude zpřístupněna prvním přihlášením, nejpozději 15. den po zaslání přístupových údajů.

Datové schránky zřízené ze zákona (právnické a podnikající fyzické osoby) nebude možné na žádost znepřístupnit. K znepřístupnění těchto datových schránek dojde až s účinností ke dní výmazu ze zákonem stanovené evidence (ukončením podnikání, nikoli jeho přerušením či pozastavením), tzn. nikoli na žádost.

Fyzické osoby, kterým bude zřízena datová schránka, kdy použijí kvalifikovaného prostředku (např. Bankovní identity, elektronického občanského průkazu s čipem atd.) s ověřením vůči Identitě občana v rámci jejich autentizace pro přístup k vybraným službám veřejné správy, ji však deaktivovat budou moci. Budou ale muset podat žádost – lze přímo v klientském portálu datových schránek.

Podle vyjádření ministerstva vnitra bude u pověřených účetních (nepodnikatelů) při komunikaci s Portálem ČSSZ po prvním přihlášení datová schránka zřízena. Půjde znepřístupnit (deaktivovat). Pak zůstane znepřístupněna stále.