Pro účastníky semináře Chrudim

Částečně odpracovaná směna první den nemoci (část mzda a část náhrada mzdy v době dočasné pracovní neschopnosti) – jde o vyloučený den pro účely nemocenského pojištění (pro vyměřovací základ), protože tento den začíná dočasná pracovní neschopnost. Pro účely důchodového pojištění nepůjde o vyloučenou dobu (pro evidenční list důchodového pojištění), protože zaměstnanec obdrží za tento den část mzdy.