Pro účastníky semináře Valašské Meziříčí

Příplatek – dělená směna u učitele, který se odpoledne účastní vzdělávání (dohoda o pracovní činnosti) v rámci projektu – ŠABLONY. Učitel má u jednoho zaměstnavatele dva pracovněprávní vztahy. Každý pracovněprávní vztah se posuzuje samostatně. Jestliže je rozvržena směna – přímá a nepřímá pedagogická činnost a učitel se odpoledne účastní v rámci projektu vzdělávání (DPČ), pak se nejedná o přerušenou směnu. Navíc přerušená směna se týká pouze pracovního poměru, nikoli DPČ. Vždy ale záleží na konkrétním rozvržení směn.

Např. rozvržena přímá pedagogická činnost, poté následuje DPČ a dále rozvržení nepřímé pedagogické činnosti, pak při rozvržení směny v rámci pracovního poměru (přerušení směny alespoň 2 hodiny) skutečně vznikne nárok na příplatek za rozdělenou směnu.