Pro účastníky semináře/webináře Pardubice

Zvyšování kvalifikace – článek – starší, ale stále aktuální: Vzdělávání zaměstnanců jako daňově uznatelný náklad

Slevy na pojistném – kombinace důvodů kategorie věková a zdravotní postižení na chráněném trhu práce – Podle MPSV, pokud je zaměstnavatel uznán za zaměstnavatele na chráněném trhu práce, pak slevu na pojistném nelze uplatnit z žádného z uvedených důvodů – tedy ani s ohledem na věk zaměstnance (starší 55 let) a ani vzhledem k jeho zdravotnímu postižení. Zaměstnavatelé na chráněném trhu práce čerpají jiné typy podpory.