Pro účastníky kurzu – Uherské Hradiště

Úvěr na stavbu domu a nákup pozemku – uplatnění úroků z hypotéky. Přikládám odkaz na můj starší (ale stále použitelný článek). Zde je popsáno především doložení této bytové potřeby. Jednoduchý návod na uplatnění úroků z hypoték v daňovém přiznání.

Pokud jde o výstavbu postačí splnění užívání k trvalému bydlení po dokončení stavby. Poplatník může uplatnit nárok na odpočet úroků ze základu daně za předpokladu, že je účastníkem smlouvy o úvěru, tedy dlužníkem či spoludlužníkem. Jestliže je účastníkem úvěrové smlouvy o financování bytové potřeby více zletilých osob, uplatní úroky buď jedna z nich, nebo každá z nich, a to rovným dílem. Od základu daně poplatníka se odečítá úhrn úroků zaplacených v daném zdaňovacím období. Nerozhoduje, v jaké výši se na úhrnu zaplacených úroků podíleli jednotliví účastníci smlouvy o úvěru. Zákone ani neřeší, zda jsou manželé, ale musí být oba dlužníci či spoludlužníci. Potvrzení o banky o zaplacených úrocích může být vystaveno na oba, ale také jen na jednoho z nich.