Doplnění k DPP od 1. 7. 2024

Termíny pro oznámení o nástupu/skončení DPP – oznámení o nástupu/skončení činí zaměstnavatel formulářem Oznámením o nástupu nebo spolu s Výkazem příjmů DPP ve stejném termínu, a to nejpozději do 20. dne měsíce následujícího. V ostatních případech se Oznámení o nástupu podává do 8 dní.

Bezprostředně na sebe navazující DPP u stejného zaměstnavatele a stejného zaměstnance – nástup a skončení se nehlásí – jde o navazující vztah stejného druhu.

Nástup cizince na DPP a kód zdravotní pojišťovny – zaměstnavatel u DPP od 1. 7. 2024 na Výkazu příjmů DPP vždy uvádí zdravotní pojišťovnu. U cizinců, kteří ji nemají se uvede číslo 999 z číselníku kódů (bude doplněno pro tuto situaci). Políčko však musí být vždy vyplněno.

Průměrný výdělek u DPP při skončení – v právní úpravě účinné od 1. 7. 2024 není stanovena povinnost zaměstnavatele sdělovat v souvislosti se skončením zaměstnance v rámci dohody o provedení práce České správě sociálního zabezpečení údaje pro potřeby Úřadu práce ČR. Nový Výkaz příjmů DPP ani takovou možnost neobsahuje. Zaměstnavatel je tudíž nemusí sdělovat. A to ani na formuláři Oznámení o skončení zaměstnání, kde tyto údaje z části 9 buď dobrovolně vyplní, nebo je vůbec nevyplní. Je ale třeba v příslušném poli „důvod neposkytnutí podkladů podpory v nezaměstnanosti“ zvolit důvod číslo 2 (nejsou již pro DPP povinné). Jestliže dohoda o provedení práce založí účast na nemocenském pojištění a tyto údaje nebudou zaměstnavatelem s datem skončení zaměstnání sděleny, může je Úřad práce ČR v odůvodněných případech v rámci své kompetence vyžadovat tzv. po vlastní linii.