Pro účastníky semináře Chrudim

Uvolnění k výkonu funkce a zdravotní pojištění: Uvolněný zastupitel vykonává volenou funkci tzv. na plný úvazek, je dlouhodobě uvolněn z pracovního poměru, po dobu výkonu funkce se stává zaměstnancem obce, která mu poskytuje měsíční odměnu za výkon funkce. Pokud osoba nastoupí do funkce, kterou zastupitelstvo určilo jako funkci uvolněnou, musí obec na formuláři „Hromadné oznámení zaměstnavatele“ zastupitele nahlásit kódem „P“ ke dni zvolení. Původní zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno. Náhrada mzdy od tohoto zaměstnavatele mu nepřísluší. Pracovní poměr u tohoto zaměstnavatele neskončil, pro zdravotní pojišťovnu i nadále zůstává v evidenčním stavu zaměstnanců, i když má nulový vyměřovací základ.

Povinnosti v sociálním pojištění v článku: Jak na pojistné zaměstnanců uvolněných zaměstnavatelem do zastupitelstva