Pro účastníky školení Praha (zveřejněno dne 29. 5. 2017)

Zasílání výplatnic elektronicky

Slíbený článek k součinnosti při exekucích

Včetně vyjádření Exekutorské komory ČR a Úřadu na ochranu osobních údajů.

Co vše je nutné sdělit exekutorům