Pro účastníky webináře Praha

OKEČ/NACE u zákonného pojištění zaměstnavatele – dle informací z Kooperativy:

Pojistné si vypočítává zaměstnavatel vynásobením příslušné sazby určené podle OKEČ převažující činnosti vykonávané zaměstnavatelem (příloha vyhlášky MF č. 125/1993 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků) a základu, který je shodný s vyměřovacím základem pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Sazby pojistného jsou stanoveny na základě převažující činnosti vykonávané zaměstnavatelem, přičemž se pro účely zařazování zaměstnavatelů do příslušných sazeb používá členění podle ekonomických činností OKEČ. To bylo nahrazeno tříděním CZ-NACE.

Metodickou pomůckou k začlenění se do příslušného kódu činnosti OKEČ je „převodník činností CZ-NACE“, který se vám zobrazí zde.