Pro účastníky semináře Pardubice

Ukrajinci čerpající ŘD na Ukrajině se nemohli vrátit do ČR z důvodu mobilizace (povolávací rozkaz nepřišel) – podle vyjádření MPSV, dojde-li k vyčerpání řádné dovolené a ukrajinský zaměstnanec se nemůže vrátit do zaměstnání v ČR a tuto skutečnost zaměstnavateli oznámí, jde nepochybně o jinou důležitou osobní překážku v práci (podle § 199 zákoníku práce). Je na zaměstnavateli, aby mu poskytl pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu. Protože je zaměstnanec povinen uvědomit zaměstnavatele bez zbytečného odkladu o překážce v práci a předpokládané době jejího trvání, lze tak učinit i ústně – tedy telefonicky i jiným způsobem.