Pro účastníky kurzu Brno

Publikace: Překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele (ANAG, JUDr. Ph.D. Tereza Landwehrmann, vydáno 2021) – od roku 2022 byly nějaké změny, možná bych vyčkala, zda nebude aktualizace.

Úmrtí zaměstnance – článek Smrtí zaměstnance povinnosti zaměstnavatele nekončí (už je staršího data).

Peněžitá práva zaměstnance smrtí nezanikají. Do výše odpovídající trojnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku přecházejí mzdová a platová práva z pracovně právních vztahů postupně na jeho manžela, děti a rodiče, jestliže s ním žili v době smrti ve společné domácnosti.

Ve vašem případě půjde o děti, avšak malým dětem nelze vyplatit. Zákonným zástupcem bude zřejmě jejich matka (družka zemřelého). Doporučovala bych se poradit s notářem určeným pro dědictví, zda bude s tímto postupem souhlasit. Na účet bych neposílala, může být již bankou zablokován. Aktuálně spíše převažuje právní názor, že zaměstnavatel měl se zaměstnancem dohodu o zasílání mzdy na účet, avšak za jeho života, nikoli po smrti (dohoda smrtí skončila).