Pro účastníky semináře Domažlice

Jestliže jsou splněny po celý měsíc podmínky (důvod pro uplatnění slevy) a zaměstnavatel oznámil záměr, je možné si slevu uplatnit. Avšak pokud by v některém z měsíců byla mzda vyšší než limit, odpracováno více hodin než 138 atd., pak v tomto měsíci slevu uplatnit nelze. Záměr se neukončí (důvod pro uplatnění slevy trvá).