Pro účastníky semináře Uherské Hradiště

Mimořádná prohlídka po přerušení práce – provede se podle § 12 odst. 2 písm. f) vyhlášky o pracovnělékařských službách po ukončení přerušení výkonu práce do 5 pracovních dnů ode dne nového započetí výkonu dosavadní práce. Jak uvádí JUDr. Šubrt v publikaci Pracovnělékařské služby, tato lhůta je pořádková a její nesplnění nemá žádné právní důsledky. Důležité je, že zaměstnanec může i před provedením této prohlídky nastoupit do práce.

Je logické, že pokud bezprostředně po skončení nemoci čerpá řádnou dovolenou, započne výkon dosavadní práce až poté.