Pro účastníky semináře Brno

Ukrajinka s neprodlouženou zaměstnaneckou kartou nastupuje na PPM a zdravotní pojištění – z VZP bylo potvrzeno, že nemá-li cizinec ze třetí země pobytové oprávnění na území ČR (zaměstnaneckou kartu), nemůže být zaměstnán. Správně tedy zaměstnání končí dnem, kdy končí platnost zmíněného pobytového oprávnění, nepožádá-li cizinec před tímto datem o další pobytové oprávnění. Po dobu vyřizování žádosti, podá-li ji včas, je na něj pohlíženo jako na cizince s fikcí pobytu, o který žádá, a může být i dále zaměstnán.