Whistleblowing – ochrana oznamovatelů

Přímá aplikace směrnice dopadá na obce nad 10 000 obyvatel (bez ohledu na počet zaměstnanců), tyto mají povinnost zavést vnitřní oznamovací systém dle směrnice.  Netýká se tedy menších obcí či příspěvkových organizací zřízených obcemi. Avšak za předpokladu, že nemají alespoň 50 zaměstnanců (zaměstnanci v pracovněprávním vztahu, ne zastupitelé).

Příspěvkových organizací (přestože má jejich zřizovatel více než 10 000 obyvatel) se tato povinnost nedotýká. Řídí se vlastním počtem zaměstnanců (bez ohledu na zřizovatele).

Články a slibovaný podcast:

Aktuálně k whistleblowingu pro zaměstnavatele

Ochrana oznamovatelů v otázkách a odpovědích

Podcast: Česko zavádí nový pojem whistleblowing. Lidé si ho pletou s udavačstvím