Pro účastníky semináře ProfiEduca:

Dotaz: Zaměstnankyni vznikne nárok na 17 dní dovolené, o které požádala po vyčerpání PPM. V tomto období čerpání dovolené se bude vdávat. Má nárok na překážku v práci, než začne čerpat rodičovskou dovolenou? Rozvrh pracovní doby je pondělí až pátek. Svatba bude v sobotu.

Odpověď: Čerpání dovolené se z tohoto důvodu nepřerušuje (volno na svatbu poskytnuto nebude, a to ani např. v pátek). Jde o jinou důležitou překážku v práci dle nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Zákoník práce vyjmenovává v § 219 odst. 1 případy, kde se čerpání dovolené přerušuje. Tento důvod zde uveden není.

Dotaz: Ministerstvo financí vydalo dne 17. 5. 2024 stanovisko k občerstvení členů okrskových volebních komisí. Řeší se tam částka na stravování 70 % ze 166 Kč je Kč 116,20, které jsou osvobozeny. Jedná se mi o vyplácené částky stravného na cestovních příkazech (i mimo volby), kde vyplácíme stravné v částce spodní hranice Kč 140,–. Musí se rozdíl mezi 140 a 116,20 zdanit a odvádět pojistné na sociální a zdravotní pojištění? 

Odpověď: To jsou ale dvě různé věci. Příspěvek na stravování je od daně osvobozen do stanoveného limitu za splnění podmínek (zjednodušeně – směna, min. 3 hodiny odpracované a nesmí v průběhu směny vzniknout nárok na stravné). Ale na stravné je nárok ze zákona dle délky pracovní cesty a u platové sféry podle rozmezí dle vyhlášky pro daný rok. Není osvobozeno, ale do limitu nepodléhá dani z příjmů.

Ještě k odměnám členů OVK, zůstává vše stejné, jsou osvobozené od daně a pojistného? 

Odpověď: Pro rok 2024 se nic nemění. Osvobozeno, a tudíž i bez odvodů pojistného.