Pro účastníky semináře Brno

Příspěvek na stravování – souběh pracovního poměru a zapisovatelky u voleb. Je možné poskytnout dva osvobozené příspěvky na stravování do limitu pro rok 2024 (za splnění podmínek dle ZDP). V případě odměny za práci u voleb bych doporučovala naplánování „směn“ a evidenci odpracované doby za každý den, aby bylo možné prokázat splnění podmínky 3 hodin v rámci této druhé činnosti.