Daňové úlevy penzijního a životního pojištění (zveřejněno 12. 12. 2015)

Daňové změny související se zrušením důchodového spoření (úprava penzijního a životního pojištění) jsou účinné od roku 2017, přestože je účinnost tohoto zákona stanovena od roku 2016.

Daňové změny – ČÁST PÁTÁ
Přechodná ustanovení (na konci tisku) k těmto změnám popisují účinnost až od roku 2017.

Tisk např. zde: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=77824