Pro účastníky semináře Ústí nad Orlicí (zveřejněno 1. 6. 2016)

POUŽÍVÁNÍ KÓDŮ PŘI HROMADNÉM OZNÁMENÍ ZDRAVOTNÍM POJIŠŤOVNÁM

VZP: Zákonem o veřejném zdravotním pojištění je zaměstnavateli dána povinnost oznámit příslušné zdravotní pojišťovně vznik a zánik zaměstnání i skutečnosti rozhodné pro povinnost státu platit za zaměstnance pojistné. Oznamovací povinnost zaměstnavatele tedy stále platí a platné jsou i kódy uvedené v poučení k tiskopisu Hromadné oznámení zaměstnavatele, které je zveřejněné na internetových stránkách VZP.

Přesto, že oznámení skutečností rozhodných pro vznik a zánik nároku na platbu pojistného státem plní za zaměstnance jejich zaměstnavatel, může se stát, že pojištěnec tyto skutečnosti již oznámil příslušné zdravotní pojišťovně sám. Při zpracování Hromadného oznámení zaměstnavatele se pak oznamovaná skutečnost projeví jako duplicitní. Neznamená to však, že by oznámení od zaměstnavatele bylo chybné, naopak zaměstnavatel správně informuje příslušnou zdravotní pojišťovnu o skutečnostech rozhodných pro platbu pojistného státem, samozřejmě za předpokladu, že mu tyto skutečnosti zaměstnanec sdělí.