Pro účastníky semináře Pardubice

Vyčerpaná podpůrčí doba pro nemoc zaměstnance a zdravotní pojištění – stále se jedná o důležitou překážku v práci na straně zaměstnance (i když bez nároku na nemocenskou dávku), která snižuje vyměřovací základ. Zaměstnanec má tedy nulový příjem a nulový vyměřovací základ, tudíž není třeba nic řešit ani z pohledu zaměstnavatele, ani z pohledu zaměstnance.