Pro účastníky webináře – Komora daňových poradců (slevy na pojistném)

Sleva a termín pro uplatnění – podle § 7c odst. 2 zákona o pojistném na sociální zabezpečení lze slevu uplatnit do dne splatnosti pojistného za kalendářní měsíc, za který sleva na pojistném náleží. Tedy do 20. dne měsíce následujícího, za který je sleva uplatňována. Podmínkou je, že je podán přehled (vypočtena sleva). Jestliže je přehled podán po termínu a je uplatněna sleva, vznikne zaměstnavateli dluh na pojistném ve výši uplatněné slevy. Ten samozřejmě vznikne i v případě, kdy celkové pojistné není včas uhrazeno.

Rekvalifikace a počet měsíců – sleva se uplatní v období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, za který se sleva na pojistném uplatňuje, kdy zaměstnanec nastoupil jako uchazeč o zaměstnání na rekvalifikaci podle § 109 nebo 109a zákona o zaměstnanosti. Jestliže si zaměstnavatel bude chtít uplatnit slevu za měsíc únor 2023 (dříve to nejde, účinnost změny), pak sledovaným obdobím pro nástup na rekvalifikaci je 1. 2. 2022 až. 31. 1 2023 (tj. 12 předchozích měsíců, ve kterých musel být doložen nástup na rekvalifikaci).

Pomůcka – jde vždy o měsíc se stejným názvem. Kupříkladu nástup zaměstnance do zaměstnání v měsíci březnu 2024 na kratší úvazek a zaměstnavatel chce již za tento měsíc uplatnit slevu. Sledované 12měsíční období, ve kterém by musel zaměstnanec nastoupit na rekvalifikaci, začíná měsícem se stejným názvem, tj. březen 2023 až únor 2024.