Pro všechny účastníky

Paušální náhrada pro práci na dálku bude 4.60 Kč za každou započatou hodinu.

Limity rozhodné částky pro DPP v případě schválení balíčku budou a) 10 500 Kč a b) 17 500 Kč.

Zdravotní pojištění prozatím nedořešeno.

Na sebe navazující dohody a řádná dovolená: Jestliže bude dohoda k 31. 12. ukončena, bude možné případnou řádnou dovolenou k datu ukončení proplatit. Nárok na řádnou dovolenou se posuzuje za každý kalendářní rok zvlášť. Pokud ale bude uzavřena další DPP, půjde o nepřetržitost a podle aktuálních právních výkladů nebude možné dovolenou proplatit. Doporučovala bych uzavřít další dohodu až k 3. 1. nebo ukončit 30. 11. Tak aby zde byl alespoň jeden pracovní poměr mezi dohodami.