Pro účastníky semináře Uherské Hradiště (zveřejněno 26. 4. 2016)

Manžel ve vazbě jako vyživovaná osoba.

Odpověď Exekutorská komora ČR: „Podle § 1 odst. 2 nařízení vlády 595/2006 Sb. platí, že na manžela povinného (dlužníka) se započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky, i když má samostatný příjem. Tím spíše to tedy platí, i když nemá samostatný příjem, (např. je ve výkonu trestu odnětí svobody).“