Pro účastníky semináře Písek (zveřejněno 8. 10. 2017)

Potvrzení k náhradnímu plnění – e-mail odběrateli

Odpověď z MPSV: Potvrzení dodávky ze strany odběratele není časově omezeno. Je v zájmu samotného odběratele, aby tak učinil co nejdříve, protože až schválením z jeho strany je náhradní plnění započitatelné. Do doby schválení ze strany odběratele může dodavatel údaje o konkrétní faktuře upravovat. To se týká pouze faktur s datem dodání od 1. 10. 2017. Faktury s datem dodání náhradního plnění mezi 1. 1. 2017 až 30. 9. 2017 nebudou kvůli administrativní náročnosti odběratelem potvrzovány.