Pro účastníky semináře Ústí nad Orlicí

  • Zkušební doba a její prodloužení – prodlužuje se o celodenní překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele, a také o čerpání řádné dovolené.
  • Dar z FKSP předčasnému starobnímu důchodci – v souladu s ustanovením § 14 vyhlášky o FKSP je možné poskytnout dar při přiznání starobního nebo invalidního důchodu třetího stupně. Vyhláška nerozlišuje mezi odchodem do starobního a předčasného starobního důchodu. Přiznáním důchodu je tedy myšlen řádný i předčasný starobní důchod. Vycházím z názoru publikovaného v publikaci FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění (ANAG).