Pro účastníky webináře (Vrchotický)

Dotaz: Je možné čerpat Antivirus plus také na zaměstnance, jejichž činnost je ovlivněna nepřímo – např. stravovací zařízení, nyní pouze výdejní okénko. Ale práci nemá díky uzavření také uklízečka, fakturantka, účetní atd.

Odpověď z Úřadu práce ČR: V první řadě je třeba říci, že vždy se každý případ musí posuzovat individuálně.  Pokud má zaměstnavatel jen restauraci, kde provozuje okénkový prodej, tak samozřejmě může žádat příspěvek v režimu A nebo A Plus za ty zaměstnance, kteří nepracují v rozsahu sjednané pracovní doby a mají za konkrétní dny, kdy nepracují, náhradu mzdy. Tato se týká v uvedeném případě všech zaměstnanců, jejichž práce s provozovnou souvisí. Pokud má však zaměstnavatel několik provozoven různého zaměření a ne všechny jsou usneseními vlády dotčeny, pak musí být posuzováno v tomto kontextu i pro zaměstnance, kteří nejsou přímo navázáni na činnost dotčenou usnesením vlády. Potom sám musí zvážit, zda konkrétní zaměstnanec spadá do režimu A (A Plus) nebo režimu B.