Pro účastníky semináře Hodonín

Náhradní výživné se poskytuje v maximální výši na jedno dítě 3 000 Kč (za splnění dalších podmínek). Vždy v „čtyřměsíčních cyklech“. Nárok na náhradní výživné může vzniknout znovu. Je však třeba podat novou žádost a opětovně prokázat, že jsou splněny všechny zákonné podmínky. Novou žádost je možné podat nejdříve po uplynutí 4 měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém došlo k odnětí výživného. V případě opětovného vzniku nároku na náhradní výživné se předchozí výplaty náhradního výživného započítávají do celkového maxima 24 možných výplat této dávky. Nikdy tak v souhrnu nemůže být vyplaceno více než 24 výplat náhradního výživného.

Podrobně úřad práce zde.