Pro účastníky semináře České Budějovice

Mimořádné odměny zdravotníkům a srážky ze mzdy – situace se postupně měnila. Mimořádné odměny jsou součástí mzdy či platu a pokud má zdravotník na mzdu/plat nařízenou exekuci, jde o příjem postižitelný srážkami ze mzdy. V případě oddlužení by teoreticky mohl být postihnut jako tzv. mimořádný příjem. V oddlužení se dlužníků zastal svým rozhodnutím Vrchní v Praze, který rozhodl, že mimořádné odměny zdravotníků nemají být podle insolvenčního zákona posuzovány jako mimořádný příjem a nemají být zahrnuty do oddlužení. Bylo nezbytné legislativně tuto situaci ošetřit, což se také stalo.

Od 31. července 2021 se dá při exekuci postihnout jen polovina odměny, kterou mohou dostat zaměstnanci nebo příslušníci složky integrovaného záchranného systému nebo kritické infrastruktury za úspěšné splnění úkolů stanovených ministerstvem zdravotnictví v době epidemie COVID-19. [§ 24a zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemii koronaviru SARS CoV-2…respektive zákon č. 286/2021 Sb., část osmá, článek XI § 24a – lex covid justice III].