Pro účastníky semináře-webináře Praha

V případě krátkodobého ošetřovného (nekovidového) se budou moci nemocensky pojištěné osoby jednou vystřídat (nově vymezený okruh i mimo domácnost). Postup: První ošetřující odevzdá zaměstnavateli Rozhodnutí o potřebě ošetřování a současně žádost o ošetřovné – vystaví lékař k datu ukončení ošetřování touto osobou. Tím je osvědčena skutečnost, že nastala potřeba ošetřování a že trvala po určitou dobu (což je důležité jak pro osvědčení překážky v práci na straně zaměstnance, tak pro výplatu dávky za příslušné období). Vrací se do zaměstnání. Další (střídající) osoba vyplní tiskopis tiskopis Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči). Druhý díl Rozhodnutí o ukončení ošetřování (péče) odevzdá svému zaměstnavateli. Tak je zřejmé, že jde o případ převzetí ošetřování. Dále je osvědčeno, od kterého dne je péče převzata a ke kterému dni skončila. Oba zaměstnavatelé vyplní tiskopis Příloha žádosti o dávku pro ČSSZ. Formuláře pravděpodobně budou mírně upraveny.

To ale neplatí pro krizové ošetřovné (stále není schváleno). Pokud již nedojde k úpravám, bude možné se vystřídat vícekrát (více než 2 osoby) na neomezenou dobu (covid) – dokládá se speciálním tiskopisem pro krizové ošetřovné jednou měsíčně. Tedy jiný postup oproti krátkodovému ošetřovnému v režimu (9/16 dnů).