Pro účastníky semináře Jičín

Izolačka – V důvodové zprávě se uvádí, že každý pracovněprávní vztah se posuzuje samostatně, a to i v případě více souběžných pracovněprávních vztahů u téhož zaměstnavatele.

Senát bude Izolačku projednávat až od 15. 12.2021 !!

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů – v návrhu zákona se hovoří o 25 zaměstnancích v průměru (není zde v pracovním poměru). Tedy včetně dohod konaných mimo pracovní poměr a v důvodové zprávě se uvádí, že se započtou i agenturní zaměstnanci. Agentura si je započítá také (budou se tedy počítat 2x).