Pro účastníky webináře Valašské Meziříčí

Žádost o rodičovskou dovolenou

Příjmení a jméno zaměstnance:

V souvislosti s čerpáním otcovské  poporodní péče  žádám o  rodičovskou dovolenou  v době

 od             do

Dne :                                                     podpis zaměstnance

Poznámka: Otcovská poporodní péče je z hlediska pracovního práva podřazena pod rodičovskou dovolenou a je posuzována  jako výkon práce pro účely nároku na dovolenou (v době, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou).  Z hlediska zdravotního pojištění je zaměstnavatel povinen  dobu rodičovské  dovolené  oznamovat příslušné zdravotní pojišťovně s použít kódů „M“ a „U“, a to v souladu s  § 10 zákona č. 48/1997 Sb.