Pro účastníky semináře/webináře Pardubice

Podpůrčí doba a možnost dalšího čerpání PN: Podle zákona o nemocenském pojištění, vznikl-li nárok na nemocenské z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, započítávají se do podpůrčí doby uvedené v odstavci 1 doby předchozích dočasných pracovních neschopností, pokud spadají do období 380 kalendářních dnů před vznikem dočasné pracovní neschopnosti; tento zápočet se provede i v případě, že předchozí dočasná pracovní neschopnost byla uznána pro jinou pojištěnou činnost. Předchozí období dočasné pracovní neschopnosti se započítávají do podpůrčí doby, i když při nich nemocenské nenáleželo. Věta první a druhá se nepoužije v případě, kdy pojištěná činnost trvala aspoň 190 kalendářních dnů od skončení poslední dočasné pracovní neschopnosti.

Z toho je zřejmé, že by muselo být odpracováno 190 pro další nárok na nemocenské (i náhradu mzdy). Tato podpůrčí doba platí pro nemocenské, nikoli pro ostatní dávky nemocenského pojištění.

Stravenka a FKSP: Výše příspěvku z FKSP na stravenku není omezena (na rozdíl od stravenkového paušálu). Avšak podmínky příspěvku organizace z FKSP na stravenky je nutné zapracovat do vnitřní směrnice.