Pro účastníky webináře České Budějovice

Článek byl již staršího data, proto bez slíbeného odkazu – vazba nebo výkon trestu:

Zdravotní pojištění – dle ust. § 7 odst. 1 písm. h) zákona o veřejném zdravotním pojištění, je plátcem pojistného za osoby ve výkonu trestu odnětí svobody stát. Za tímto účelem je třeba informovat příslušnou zdravotní pojišťovnu. I když oznamovací povinnost plní rovněž Vězeňská služba ČR. Samostatný kód není stanoven, v Hlášení se uvede např. jen slovně „vazba“ nebo „výkon trestu“.

Sociální pojištění – podle ust. § 10 odst. 9 zákona o nemocenském pojištění, jestliže v době trvání nemocenského pojištění nastoupí zaměstnanec k výkonu trestu odnětí svobody nebo zajišťovací detence, zaniká dosavadní nemocenské pojištění dnem nástupu k výkonu trestu odnětí svobody a opětovně vznikne dnem nástupu do zaměstnání po skončení výkonu trestu odnětí svobody, a to i v případě, když pracovní poměr nebyl skončen a během výkonu trestu odnětí svobody dále trvá. Oznamuje se prostřednictvím formuláře Oznámení.

Změny v Oznámení od 1. 4. 2022 – vyplacené/nevyplacené odstupné – podle dosud zjištěných informací se vyplní, že je odstupné vyplaceno i v situaci, kdy fyzicky dosud vyplaceno není. Zaměstnavatel zpracovává mzdu a již ví, že vyplaceno ve výplatním termínu bude. Rozhodně se nebude posílat formulář Oznámení 2x. Ani není možné čekat, až dojde k fyzické výplatě odstupného. To by zase nebyla dodržena osmidenní lhůta pro odeslání.