Pro účastníky semináře Uherské Hradiště

Letní tábory – Kompenzace zaměstnavatelům za uvolnění na dětské tábory a sportovní soustředění

Pracovnělékařská prohlídka a souběžný pracovněprávní vztah – pokud by šlo o rozšíření druhu práce, převedení na jinou práci, byla by situace odlišná. Avšak pokud jde o nový pracovněprávní vztah se stejným zaměstnancem na jiný druh práce, jedná se o vstupní prohlídku, která je u pracovních poměrů nezbytná. U dohod se řídí § 59 zákona o specifických zdravotních službách. Hezky je to popsáno např. zde: Lékařská prohlídka zaměstnance, který uzavírá další pracovní poměr se stejným zaměstnavatelem