Pro účastníky webináře České Budějovice

Dne 20. 6. 219 byla schválena a vydána směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii. Účelem této směrnice je zlepšit pracovní podmínky tím, že podpoří transparentnější a předvídatelnější zaměstnání, zajistí přizpůsobivost trhu práce a informovanost pracovníků. Směrnice členským státům EU ukládá, aby povinnosti zaměstnavatelů uvedené v příslušných článcích zapracovaly do vnitrostátních předpisů do 1. srpna 2022.

Avšak je zřejmé, že transpozice do našeho právního řádu v uvedeném termínu neproběhne. Není prozatím ani návrh novely zákoníku práce.