Pro účastníky semináře Svitavy

Počet vychovaných dětí a odchod do starobního důchodu – hodnotí se obdobně, jako u výchovného. Podmínka výchovy dítěte pro nárok ženy na starobní důchod je splněna, jestliže žena osobně pečuje nebo pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti alespoň po dobu deseti roků. Pokud se však žena ujala výchovy dítěte až po dosažení osmého roku jeho věku, podmínka výchovy dítěte je splněna, jestliže žena osobně pečuje nebo pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti aspoň po dobu pěti roků. To však neplatí, pokud žena před dosažením zletilosti dítěte přestala o dítě pečovat.

Například: Žena začala pečovat o dítě ve 4 letech, musí pečovat alespoň 10 let, tj. do 14 let dítěte. V případě, že žena začne pečovat po 8 roku věku dítěte, stačí jí pouze 5 roků péče, ale s tou podmínkou, že do 18 let věku dítěte nesmí přestat pečovat. Naopak u ženy, která pečovala o dítě prvních pět let života a poté bylo svěřeno do péče otci, podmínka výchovy dítěte splněna nebude.