Pro účastníky semináře Praha

Slevy na pojistném u zahraničních pracovníků – pokud budou občané EU a cizinci podléhat českým právním předpisům, mj. za ně bude zaměstnavatel odvádět pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, bude si za ně moci zaměstnavatel uplatnit slevu při splnění podmínek v zákoně č. 216/2022 Sb. stejně jako za občany ČR.

Avšak u pečujících rodičů musí mít rodný list (jinak nelze uplatnit) a u osob se zdravotním postižením se musí jednat o posouzení českého orgánu sociálního zabezpečení.