Pro účastníky semináře Uherské Hradiště

Průkazy pro uplatnění DZV uvádí § 38l odst. 3 ZDP. Dokládá se úředním dokladem prokazujícím totožnost dítěte, většinou rodným listem, ale lze i jiným dokladem totožnosti. Pokud rodný list dítěte u cizinců (daňových rezidentů ČR) není, pak by se eventuálně dal za úřední doklad pro účely daňového zvýhodnění považovat cestovní doklad cizince (zákonného zástupce), ve kterém je dítě zapsáno. Musí být jasný vztah: dítě – rodič.