Pro účastníky semináře Zlín

DPP – mimořádná odměna zaměstnanci bez odpracování hodin – podle MPSV není odvod pojistného nijak vázán na odpracovanou dobu. Pokud tedy bude odměna stanovena do výše 10 000 Kč, nebude podléhat odvodům pojistného. Bude-li odměna vyšší než 10 000 Kč, bude odvodům pojistného podléhat, i když zaměstnanec v tomto měsíci vůbec nepracoval.