Pro účastníky webináře České Budějovice

Dotaz: Jak je to s exekucí nebo insolvencí u odměn členů okrskových volebních komisí? Jak je to s příjmem u členů výborů a komisí obcí, kteří nejsou členy zastupitelstva obce, pokud mají exekuce nebo insolvenci?

Odměna člena zastupitelstva – podléhá exekučním srážkám ze mzdy dle § 299 OSŘ (rovněž insolvenčním srážkám ze mzdy).

Odměna za činnost v orgánech územních samosprávných celků – nepodléhá exekučním srážkám (není vyjmenována v § 299 OSŘ). Avšak lze ji postihnout přikázáním jiné peněžité pohledávky dle § 312 OSŘ (eventuálně jako mimořádný příjem v insolvenci). Zde samozřejmě v plné výši (bez nezabavitelné částky a rozdělení na třetiny) a na základě příkazu exekutora.