Pro účastníky semináře Chrudim

K důchodu 500 Kč za 1 vychované dítě – počet dětí není nijak omezen (do zákona se toto omezení nedostalo). Výše procentní výměry starobního důchodu, na který vznikl nárok podle § 29 odst. 1, 2 nebo 3 nebo podle § 31, se na žádost zvyšuje ode dne, od něhož se tento důchod přiznává, za každé dítě, které pojištěnec vychoval.

Osamělý rodič – nárok na ošetřovné 16 dnů a ošetřovné čerpá od roku 2022 babička také mimo domácnost – podle vyjádření MPSV je délka podpůrčí doby posuzuje vzhledem k osobě ošetřující, nikoli k osobě ošetřované. Pokud tedy dochází ke střídání oprávněných v nároku na ošetřovné, posuzuje se délka podpůrčí doby u každého z nich samostatně podle jeho konkrétní osobní situace. Je tedy možné, že jeden z oprávněných má podpůrčí dobu maximálně v délce 9 kalendářních dnů, zatímco druhý oprávněný až v délce 16 kalendářních dnů.

Odměna zaměstnankyni na mateřské dovolené

Vyloučené doby se na ELDP vykazují jen v případě, pokud se nekryjí s dobou pojištění, v níž měl pojištěnec příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Vyloučené dny pro nemocenské pojištění případné vyplacení odměny neovlivní, protože se stále jedná o dny PPM (přestože byla vyplacena např. covidová odměna).

Tedy z hlediska nemocenského pojištění se nadále jedná o vyloučené dny (bez ohledu na výplatu odměny). Z hlediska důchodového pojištění se o vyloučenou dobu nejedná, protože byla poskytnuta mzda, z níž je odvedeno pojistné.