Pro účastníky semináře Ústí nad Orlicí

Zdravotní pojištění a odměna po skončení zaměstnání (pracovní smlouva) – vyměřovacím základem je skutečně zúčtovaná odměna (bez doplatku do minima), již nejde o zaměstnance. V měsíci zúčtování odměny se tato osoba nepřihlašuje (zaměstnání nevzniká). Odměna se zahrne do vyměřovacího základu (připočítá se k ostatním mzdám), odvede se pojistné, ale příjemce se do počtu zaměstnanců nezapočítá.